บุคลากร

นายนิเวทย์ บุญโยธา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจินดามณี อาวะรุณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร ก่านหงษ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิศิษฎ์ ฤทธิ์ขันธ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชจรีย์ คำโมรี

ครูอัตราจ้าง