เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่โพสต์: 2 พ.ค. 2013, 4:20:25

โรงเรียนบ้านฝายเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556