ติดต่อโรงเรียน

ม.3 บ้านฝาย ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

โทร 044-870191