ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์: 2 พ.ค. 2013, 4:52:35

นำนักเรียนระดับอนุบาล และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทัศนศึกษาจิมทอมป์สันฟาร์ม