ศึกษาดูงาน

วันที่โพสต์: 22 มิ.ย. 2013, 4:48:24

คณะครูโรงเรียนบ้านฝายศึกษาดูงาน โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็กระดับประเทศ โรงเรียนขนงพระเหนือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

20 มิถุนายน 2556