โรงเรียนบ้านฝายร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

วันที่โพสต์: 4 ส.ค. 2016, 6:55:52

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสุรพงษ์ ศรีรักธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และสมาชิก อสม. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์รอบหมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้