โรงเรียนบ้านฝายนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ

วันที่โพสต์: 28 ก.พ. 2014, 8:27:37

โรงเรียนบ้านฝายนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

13-14 กุมภาพันธ์ 2557