โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์: 4 ก.พ. 2014, 9:52:56

โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริวณทุ่งปอเทืองรอบหมู่บ้าน