นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมเดินสวนสนาม

วันที่โพสต์: 4 ก.ค. 2013, 6:20:28

คณะครูโรงเรียนบ้านฝาย นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมการเดินสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556