มหกรรมวิชาการ อ.คอนสวรรค์

วันที่โพสต์: 2 พ.ค. 2013, 5:19:41

โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในงานมหกรรมอำเภอคอนสวรรค์ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556