กิจกรรมมอบแบบ ปพ. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่โพสต์: 23 เม.ย. 2014, 6:49:51

โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมรับมอบแบบ ปพ.ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 20 มีนาคม 2557