จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์: 26 มิ.ย. 2013, 10:02:29

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านฝายเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2556