เดินรณรงค์เพื่อเอาชนะโรคไข้เลือดออก

วันที่โพสต์: 14 ก.ย. 2013, 5:34:18

โรงเรียนบ้านฝายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลบ้านฝาย เดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 11 กันยายน 2556