กิจกรรม

โรงเรียนบ้านฝายร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ — 4 ส.ค. 2016, 6:55:52

รับการประเมินตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ — 1 ก.ค. 2016, 8:31:34

กิจกรรมมอบแบบ ปพ. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 — 23 เม.ย. 2014, 6:49:51

นำคณะครูทัศนศึกษาที่เกาะช้าง — 23 เม.ย. 2014, 6:40:46

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันอำเภอคอนสวรรค์ — 28 ก.พ. 2014, 8:55:27

โรงเรียนบ้านฝายนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ — 28 ก.พ. 2014, 8:27:37

โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง — 4 ก.พ. 2014, 9:52:56

โรงเรียนบ้านฝายรับการประเมินรอบ 3 จาก สมศ. — 4 ก.พ. 2014, 9:43:06

เดินรณรงค์เพื่อเอาชนะโรคไข้เลือดออก — 14 ก.ย. 2013, 5:34:18

นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมเดินสวนสนาม — 4 ก.ค. 2013, 6:20:28

กิจกรรมวันสุนทรภู่ — 26 มิ.ย. 2013, 10:14:30

จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด — 26 มิ.ย. 2013, 10:02:29

ศึกษาดูงาน — 22 มิ.ย. 2013, 4:48:24

ร่วมลงนามถวายพระพร — 22 มิ.ย. 2013, 4:23:23

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 — 15 มิ.ย. 2013, 7:31:12

กิจกรรมเตรียมต้นกล้า — 15 มิ.ย. 2013, 7:15:27

มหกรรมวิชาการ อ.คอนสวรรค์ — 2 พ.ค. 2013, 5:19:41

เข้าค่ายพักแรม — 2 พ.ค. 2013, 5:05:00

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ — 2 พ.ค. 2013, 4:52:35

มาเป็นคู่ๆ — 9 พ.ค. 2012, 6:50:14

เที่ยวทะเล — 9 พ.ค. 2012, 6:43:22

ทัศนศึกษา — 9 พ.ค. 2012, 6:10:05

กิจกรรม — 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09