บุคลากร


นายนิเวทย์    บุญโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจินดามณี  อาวะรุณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิศิษฎ์  ฤทธิ์ขันธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


 
  นางดวงพร   ก่านหงษ์                       ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 
 
           นางสาวนุชจรีย์  คำโมรี                  
                         ครูอัตราจ้าง            นางศิริลักษณ์   พิมพ์ลาศรี                  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ