เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

โพสต์1 พ.ค. 2556 21:20โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี
โรงเรียนบ้านฝายเปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2556  เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่   13  พฤษภาคม  2556
Comments