แผนที่

โรงเรียนบ้านฝาย ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ประเทศไทย