ติดต่อโรงเรียน

ม.3  บ้านฝาย  ต.หนองขาม  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  36140
โทร  044-870191