ศึกษาดูงาน

โพสต์21 มิ.ย. 2556 21:48โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี
คณะครูโรงเรียนบ้านฝายศึกษาดูงาน
โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็กระดับประเทศ  โรงเรียนขนงพระเหนือ  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 
 20  มิถุนายน  2556
 
Comments