โรงเรียนบ้านฝายร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

โพสต์3 ส.ค. 2559 23:55โดยโรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559  นายสุรพงษ์  ศรีรักธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  และสมาชิก อสม. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์รอบหมู่บ้าน  เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ 7 สิงหาคม  2559  นี้ 
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
ą
โรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ส.ค. 2559 23:55
Comments