โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โพสต์4 ก.พ. 2557 01:52โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี

โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์   2557  ณ บริวณทุ่งปอเทืองรอบหมู่บ้าน

Comments