นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมเดินสวนสนาม

โพสต์3 ก.ค. 2556 23:20โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี
คณะครูโรงเรียนบ้านฝาย นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมการเดินสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือ  วันที่  1  กรกฎาคม  2556
ċ
ศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี,
3 ก.ค. 2556 23:20
Comments