จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โพสต์26 มิ.ย. 2556 03:02โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านฝายเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   26  มิถุนายน 2556
ċ
ศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี,
26 มิ.ย. 2556 03:02
ċ
ศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี,
26 มิ.ย. 2556 03:02
Comments