เดินรณรงค์เพื่อเอาชนะโรคไข้เลือดออก

โพสต์13 ก.ย. 2556 22:34โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี
โรงเรียนบ้านฝายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลบ้านฝาย  เดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  11  กันยายน 2556
ċ
ศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี,
13 ก.ย. 2556 22:44
ċ
ศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี,
13 ก.ย. 2556 22:42
ċ
ศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี,
13 ก.ย. 2556 22:45
Comments