กิจกรรม


โรงเรียนบ้านฝายร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

โพสต์3 ส.ค. 2559 23:55โดยโรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559  นายสุรพงษ์  ศรีรักธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  และสมาชิก อสม. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์รอบหมู่บ้าน  เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ 7 สิงหาคม  2559  นี้ 

รับการประเมินตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:31โดยโรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านฝาย เข้ารับการตรวจและประเมินโรงเรียน  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  วันที่ 27 มิถุนายน 59

กิจกรรมมอบแบบ ปพ. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:49โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรีโรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมรับมอบแบบ ปพ.ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในวันที่ 20  มีนาคม 2557

นำคณะครูทัศนศึกษาที่เกาะช้าง

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:40โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี


โรงเรียนบ้านฝาย  ร่วมกับศูนย์กาหลง  3 นำคณะครูทัศนศึกษา ที่เกาะช้าง จ.ตราด วันที่  26-28  มีนาคม 2557  

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันอำเภอคอนสวรรค์

โพสต์28 ก.พ. 2557 00:55โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี

โรงเรียนบ้านฝายนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันอำเภอคอนสวรรค์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางหวาย  วันที่  25-27  กุมภาพันธ์  2557

โรงเรียนบ้านฝายนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ

โพสต์28 ก.พ. 2557 00:27โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี

โรงเรียนบ้านฝายนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ  ณ ค่ายลูกสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
13-14  กุมภาพันธ์   2557

โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โพสต์4 ก.พ. 2557 01:52โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี


โรงเรียนบ้านฝายจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์   2557  ณ บริวณทุ่งปอเทืองรอบหมู่บ้าน

โรงเรียนบ้านฝายรับการประเมินรอบ 3 จาก สมศ.

โพสต์4 ก.พ. 2557 01:43โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี


โรงเรียนบ้านฝายรับการประเมินจาก สมศ.. รอบ 3 เมื่อวันที่  22-24  มกราคม 2557

เดินรณรงค์เพื่อเอาชนะโรคไข้เลือดออก

โพสต์13 ก.ย. 2556 22:34โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี

โรงเรียนบ้านฝายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลบ้านฝาย  เดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  11  กันยายน 2556

นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมเดินสวนสนาม

โพสต์3 ก.ค. 2556 23:20โดยศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรี

คณะครูโรงเรียนบ้านฝาย นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมการเดินสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือ  วันที่  1  กรกฎาคม  2556

1-10 of 23